logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > styczeń

Proszę wybrać przetarg:

» 2012-01-02, "WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU"

» 2012-01-03, Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych

» 2012-01-05, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL REYMONTA 27of.

» 2012-01-05, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. DAMROTA 1

» 2012-01-05, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 40B

» 2012-01-06, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKLU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU - RYNEK 5-6

» 2012-01-09, Wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

» 2012-01-09, Świadczenie usług dla Miasta Opola w procesie zbycia akcji spółki Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu

» 2012-01-10, Sporządzenie opinii na temat: iż po podziale nieruchomości gruntowej nie nastąpił wzrost jej wartości.Sporządzenie wycen wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału dla p

» 2012-01-10, Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie: I.wycen pojedynczych lokali użytkowych i garaży z przynależnym gruntem; II. Wycen pojedynczych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem oraz

» 2012-01-11, „WYKONANIE BADAŃ ECHOKARDIOGRAFII DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU”

» 2012-01-11, Usługi geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, okazania granic i wznowienia granic nieruchomości oraz reambulacji

» 2012-01-12, Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych budynkami wolnostojącymi lub w zabudowie zwartej oraz służebności gruntowych. Sporządzanie

» 2012-01-12, I ROKOWANIA NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. LIPOWEJ

» 2012-01-12, ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NEJEM 1m.kw. GARAŻU POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 27.

» 2012-01-13, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.KRAKOWSKIEJ 32A i UL. KRAKOWSKIEJ 32

» 2012-01-13, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.PODBORNEJ 25, OZIMSKIEJ 44of.

» 2012-01-18, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 27 ( odwołany)

» 2012-01-18, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 48-50

» 2012-01-19, Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, drogowych przejść podziemnych, znaków wczesnego ostrzegania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach mias

» 2012-01-20, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALIU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 25

» 2012-01-20, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.PODLESIE 25 i UL. WROCŁAWSKIEJ 14

» 2012-01-24, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL KRAKOWSKIEJ 51- IV piętro

» 2012-01-24, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL PLEBISCYTOWEJ 18

» 2012-01-25, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 10

» 2012-01-26, Świadczenie powszechnych usług pocztowych

corner   corner