logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > luty

Proszę wybrać przetarg:

» 2012-02-01, Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania "Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych"

» 2012-02-02, ́WYKONANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE"W OPOLU"

» 2012-02-06, Przebudowa ul. Oświęcimskiej w Opolu na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji „TAURON” – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

» 2012-02-09, Dostawa i montaż sprzętu sportowego w ramach wyposażenia zadania Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu

» 2012-02-10, Transport osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola

» 2012-02-10, "DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE"W OPOLU"

» 2012-02-13, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.OŚWIĘCIMSKIEJ 90

» 2012-02-14, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 3/5

» 2012-02-15, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. BOLKA II

» 2012-02-15, Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego)

» 2012-02-16, ́́WYKONANIE BADŃ DENSYTOMETRYCZNYCH DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU"

» 2012-02-16, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. WANDY 1 i UL. NYSY ŁUŻYCKIEJ 7-7A

» 2012-02-16, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU - RYNEK 5-6

» 2012-02-16, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. GOLACHOWSKIEGO

» 2012-02-17, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 29/1

» 2012-02-17, Usługi polegające na bieżącym utrzymaniu i prowadzeniu szaletów publicznych

» 2012-02-22, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul. DAMROTA 1

» 2012-02-22, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul. Reymonta 27of.

» 2012-02-24, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL: OZIMSKIEJ 4, OZIMSKIEJ 8

» 2012-02-27, Pełnienie funkcji Inżyniera przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - ul. Sob

» 2012-02-27, KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INFORMATYCZNYCH DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU

» 2012-02-28, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 48-50

corner   corner