logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > luty

Proszę wybrać przetarg:

» 2018-02-02, Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości

» 2018-02-06, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ I BONCZYKA 59

» 2018-02-06, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ALEI PRZYJAXNI I GRUNWALDZKIEJ 3A

» 2018-02-06, Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

» 2018-02-08, Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A.

» 2018-02-12, Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości

» 2018-02-12, Działania związane z reformą oświaty Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty.

» 2018-02-12, Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

» 2018-02-12, Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych

» 2018-02-13, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ 60, ARMII KRAJOWEJ 6, GRUNWALDZKIEJ 3A, DWERNICKIEGO 12, 1 MAJA

» 2018-02-13, Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opo

» 2018-02-15, Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola

» 2018-02-16, Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II w zakresie: "Wnętrze kwartału między ul. Krakowską - Żwirki i Wigury - ul. Powo

» 2018-02-19, Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14

» 2018-02-26, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. BZÓW, NIEMODLIŃSKIEJ, WAPIENNEJ

» 2018-02-26, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ

» 2018-02-28, Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599

corner   corner