logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, dnia 23-01-2018


UAB.6740.1045.2017.AG

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. poz. 1496 z 2017r.),

zawiadamiam


że na wniosek dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie odcinka ul. Niklowej łączącego istniejący odcinek ul. Niklowej z ul. Oświęcimską oraz odcinka ul. Tytanowej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu. Budowa drogi łączącej  ul. Niklową z ul. Oświęcimską”.
Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na następujacych nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

W liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
obręb Grotowice działki nr : 739 (739/2, 739/1), 740 (740/2, 740/1), 750, 751 (751/2, 751/1, 751/3), 760, 771 (771/1, 771/2)

Poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla realizacji obiektów budowlanych:
obręb Grotowice działki nr : 710, 722, 748, 749, 770

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie nr działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski  w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8, pok. 302.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Beata Wartenberg

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie nr UAB.6740.1045.2017.AG PMO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - budowa odcinka ul. Niklowa łącząca istniejący odc. ul. Niklowej z ul. Oświęcimską oraz odc. ul. T
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Górska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 07:54:46
Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 07:54:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26 08:01:22

Wersja do wydruku...

corner   corner