logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Biuro Urbanistyczne

Naczelnik: Aneta Werner - Wilk

Adres: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8, pokój 314

tel/fax:    077/ 45 11 924
mail:         bu@um.opole.pl

Wykaz spraw załatwianych w Biurze Urbanistycznym:

  1. Możliwość złożenia wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania.
  2. Możliwość złożenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu.
  3. Możliwość złożenia wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.
  4. Możliwość złożenia uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego miasta Opola.

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-19 08:42:01 - formularz wniosku do mpzp (23.50 kB)
2013-12-19 08:43:20 - formularz uwagi do mpzp (23.50 kB)
2013-12-19 08:44:11 - formularz wniosku do studium (23.00 kB)
2013-12-19 08:48:00 - formularz uwagi do studium (23.00 kB)

Nazwa dokumentu: Planowanie Przestrzenne
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2004-11-29 14:08:50
Data udostępnienia informacji: 2004-11-29 14:08:50
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-30 11:50:10

Wersja do wydruku...

corner   corner