logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opole, 23.08.2019r.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, Rynek – Ratusz

działając zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informację,

że wydana została decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.38.2018.MK z dnia 11.09.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic Sosnkowskiego w kierunku ul. Wiejskiej – KOP-11b”, poprzez uwzględnienie w niej zmiany trasy przebiegu planowanej sieci ciepłowniczej (wniosek Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118, nr sprawy: OŚR.6220.24.2019.MK).

  Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Zastępcy Dyrektora PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pokój 6,  w godzinach pracy Urzędu t.j.: pon.-pt. : 7.30-15.30.

Z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Nazwa dokumentu: obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic Sosnkowskiego w kierunku ul. Wiejskiej –
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Knap
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 2019-08-23 11:10:57
Data udostępnienia informacji: 2019-08-23 11:10:57
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 12:21:57

Wersja do wydruku...

corner   corner