logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APrezydent Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
    

Opole, dnia 28.08.2019 r.
UAB.6733.39.2019.JJ


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2018.1945 z póżn.zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 66/21, 126, 66/3 k.m.72,  obręb Nowa Wieś Królewska, ul. Bolka II  w Opolu dla inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania 10 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma lokalami mieszkalnymi i 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił: Andrzej Kaczmarczyk, działający z upoważnienia inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 45-111 Opole ul. Prudnicka 6a


W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie ULICP - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Bolka II
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Jakubów
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Jakubów
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Jakubów
Data wytworzenia informacji: 2019-08-28 13:02:22
Data udostępnienia informacji: 2019-08-28 13:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-28 14:05:53

Wersja do wydruku...

corner   corner