logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 B53  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

 Powierzchnia planu: 94 ha
 Obręb:
Półwieś
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXII/331/12 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2012 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

26 stycznia
2012 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

31 stycznia
2012 r.

Składanie wniosków do mpzp do 27 lutego
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 19 września
2012 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 27 września
2012 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 17 października
2012 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu  od 25 października 2012 r.
do 23 listopada 2012 r.
Dyskusja publiczna 13 listopada
2012 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 7 grudnia
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 12 grudnia
2012 r.
V.

Uchwała nr XXXV/552/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie

 18 grudnia
2012 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 154

15 stycznia
2013 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Caputa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Caputa
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-22 10:58:29
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22 10:58:29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 14:13:22

Wersja do wydruku...

corner   corner