logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  DATA  

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
30 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp "Wójtowa Wieś III" w Opolu (C122, zbiór wniosków do 21 maja 2019 r.)
30 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu (C121, zbiór wniosków do 21 maja 2019 r.)
8 kwietnia 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Brzezie" w Opolu (C110, od 15 kwietnia 2019 do 17 maja 2019 r., dyskusja publiczna 09.05.2019 r., zbiór uwag do 31.05.2019 r.)
26 marca 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Zakrzów II" w Opolu (C113, od 2 kwietnia 2019 do 6 maja 2019 r., dyskusja publiczna 25.04.2019 r., zbiór uwag do 20.05.2019 r.)
28 marca 2019 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (od 4 kwietnia 2019 do 8 maja 2019 r., zbiór uwag do 22.05.2019 r.)

22 marca 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu (C107, od 29 marca 2019 do 29 kwietnia 2019 r., dyskusja publiczna 11.04.2019 r., zbiór uwag do 13.05.2019 r.)
20 marca 2019 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Wrzoski I" w Opolu (C111, od 27 marca 2019 do 25 kwietnia 2019 r., dyskusja publiczna 18.04.2019 r., zbiór uwag do 09.05.2019 r.)

Nazwa dokumentu: Aktualności
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 10:50:28

Wersja do wydruku...

corner   corner