logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   minus Komisje Rady Miasta
   minus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   plus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023)
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   minus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
      minus Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
      minus Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
      minus Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
      minus Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
      minus Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Sztuki Współczesnej
      minus Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina
      minus Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik)
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników
      minus Zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola
      minus Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220)
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty kwiatowej
      minus Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r.
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola
      minus Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego"
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej
      minus Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ogródków działkowych
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej"
      minus Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r.
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie zainstalowania oczyszczaczy w żłobkach i przedszkolach
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu
      minus Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni"
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej
      minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego
      minus Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko"
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia
      minus Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Borówkowej
      minus Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie nasadzeń drzew i krzewów w Opolu
   minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie promocji zdrowia dzieci
   plus Raporty o stanie gminy
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-06-21 13:01:08 - Interpelacja (914.98 kB)

Nazwa dokumentu: Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Muc
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Muc
Osoba, która wprowadzała dane: Teresa Muc
Data wytworzenia informacji: 2019-06-21 09:35:44
Data udostępnienia informacji: 2019-06-21 09:35:44
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-21 13:02:21

Wersja do wydruku...

corner   corner