logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2019 roku

Na podstawie § 3 Uchwały nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (2018.1325) z dnia 27.04.2018 r. Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta w 2019 roku spółkom wodnym, działającym na terenie miasta Opola, na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zlokalizowanych w obrębie administracyjnym miasta Opola.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Opola dla spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania, określa Uchwała
nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w 2019 roku wynosi 115.000,00 zł (słownie zł: sto piętnaście  tysięcy złotych 00/100). 

 

Wnioski o dotacje, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. uchwały, należy składać w siedzibie Urzędu w Wydziele Ochrony Środowiska i Rolnictwa (plac Wolnośći 7-8)  w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Rozpatrzenie wniosków nastapi w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Wszelkich informacji udzielają p. Sebastian Smoliński, p Monika Laxy-Bernard, pracownicy Wydziału Ochrony  Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, nr tel. 77/45-11-819.

 

 Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (plac Wolności 7-8).

 

 

Załącznik:

Uchwała Nr LIX/1166/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 roku (http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=31563)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2019 roku
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Laxy-Bernard
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Laxy-Bernard
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Laxy
Data wytworzenia informacji: 2019-06-06 10:22:25
Data udostępnienia informacji: 2019-06-06 10:22:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-06 11:25:04

Wersja do wydruku...

corner   corner