logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola 

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 

Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1. ul. Tymiankowa; działka nr 229/5 k.m. 3 obręb Kolonia Gosławicka, pow. 0,0036 ha; nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; cena nieruchomości: 5 040,00 zł (+23% VAT); wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 07.06.2019r. do 28.06.2019r.

2. ul. Ozimska 26; działka nr 49/2 k.m. 48 obręb Opole, pow. 0,0264 ha; nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej, w celu realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami; cena nieruchomości: 76 700,00 zł (+ 23% VAT); wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 10.06.2019r. do 01.07.2019r.

Nazwa dokumentu: Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Remisz
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Remisz
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Remisz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07 10:53:29
Data udostępnienia informacji: 2019-06-07 10:53:29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 12:59:48

Wersja do wydruku...

corner   corner