logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
120.1/OR-I.120.1.111.2013-OBOWIĄZUJĄCE/13 z dnia 2013-10-30
w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Wiśniewskiego ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Opola

ZARZĄDZENIE NR OR-I.120.1. 111 .2013   
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Wiśniewskiego ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Opola

 

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) ustalam, co następuje :

§ 1

Z dniem 30 października 2013 r. odwołuję Pana Arkadiusza Wiśniewskiego ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Opola.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Opola.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr OR.I-0152-3/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010  r. w sprawie powołania Pana Arkadiusza Wiśniewskiego na Zastępcę Prezydenta Miasta Opola.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2013 r.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Kawałko

 

Ilość odwiedzin: 527
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz-Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz-Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Odelska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-30 12:32:27
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30 12:32:27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-30 14:43:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner