logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.417.2015-zastąpione zarządzeniem nr OR-I.0050.493.2019 z dn. 29 lipca 2019r./15 z dnia 2015-07-31
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu

ZARZĄDZENIE NR  OR-I.0050.417.2015
       PREZYDENTA MIASTA OPOLA
              z dnia 31 lipca 2015 r.

 

w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu.

 

            Na podstawie  art. 23  ust. 3, ust  4 oraz  ust. 9  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2015 r., poz. 149  ze  zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Powiatową Radę Rynku Pracy w Opolu w  składzie:

 1. Janusz Kowalski  - Zastępca Prezydenta Miasta Opola,
 2. Henryk Lakwa    - Starosta Powiatu Opolskiego,
 3. Irena Szott - Starostwo Powiatowe w Opolu,
 4.  Beata Kowal - Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola,
 5. Anna Barucha -   Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Okręgu Opolskiego,
 6. Henryk Galwas -  Opolska Izba Gospodarcza w Opolu,
 7. Katarzyna Bernacka - Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w  Opolu,
 8. Hubert Kiwus - Izba Rolnicza w Opolu,
 9. Krzysztof Wysdak - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku       Opolskim,
 10. Aneta Rzepińska - Izba Gospodarcza „Śląsk” w Opolu,
 11. Kazimierz Ruszczyński    - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada Województwa Opolskiego,
 12. Marek Stelmach - Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego,
 13. Jan Ziemba - Izba Rzemieślnicza w Opolu,
 14. Dawid Seifert - Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy Związek    Pracodawców,
 15. Magdalena Szul   - Fryda - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 

§ 2

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr OR.I-0050.580.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Opolu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

Nazwa dokumentu: w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Sołek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Sołek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2015-07-31 14:15:00
Data udostępnienia informacji: 2015-07-31 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-26 10:56:31

Wersja do wydruku...

corner   corner