logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
120.1/OR-I.120.1.46.2011-zastąpione zarządzeniem OR-I.120.1.47.2018 z dnia 16 marca 2018 r. /11 z dnia 2011-10-20
w sprawie określenia procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów

ZARZĄDZENIE NR OR-I.120.1.46.2011
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dni 20
października 2011 r. 
 
w sprawie określenia procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony 
 
 
Na podstawie § 5 pkt.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-94/06 z 1.08.2006r., w związku z art. 130a ust.2a i 10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
 
§1
 
Wprowadzam procedurę rozliczeń, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia z Wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony, wyznaczonym Zarządzeniem nr 0151/OR.I-0151-1760/10-CZASOWE/10 z dnia 2010-01-26.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Komunikacji i Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Urzędu Miasta Opola.
 
§3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
 
 
Załączniki do pobrania: 2011-10-20 15:38:13 - Załącznik nr 1 do zarządzenia (43.00 kB)
2011-10-20 15:38:38 - Załącznik nr 1 do procedury (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1960
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Gerard Żakowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Osoba, która odpowiada za treść: Gerard Żakowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2011-10-20 15:35:47
Data udostępnienia informacji: 2011-10-20 15:35:47
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 09:42:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner