Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.450.2021.DS                                                                     Opole, dnia 26 listopada 2021 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098)

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie  udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na działce nr 1226/13, a.m. 13, obręb Gosławice, położonej przy ul. Hubala 1 w Opolu, wszczętej na wniosek na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 w dniu 20.09.2021r. 

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl.

Ponadto informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1226/13, a.m. 20, obręb Gosławice, położonej przy ul. Hubala 1 w Opolu, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 29.11.2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 13.12.2021 r.

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 129
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dz. nr 1226/13, k.m. 13, obręb Gosławice
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 29.11.2021 12:53:14
Data udostępnienia informacji: 29.11.2021 12:57:33
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2021 12:57:46
Rejestr zmian