Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.471.2021.AP                                                                        Opole, dnia 11. stycznia 2022 r.  

 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)– zwanej dalej kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki nr 144/2, k.m. 1, obręb Kolonia Gosławicka (ul. Bielska/Kaliska), w związku z wnioskiem z dnia 07.10.2021r. (data wpływu do tut. Organu dnia 08.10.2021r.) Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8,  pok. 320  w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ  odmówi udzielenia zezwolenia na usunięcie cyprysiku groszkowego (rosnącego przy ul. Bielskiej 43) oraz umorzy postępowanie w/s wydania zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej (rosnącej przy ul. Kaliskiej 4), z uwagi na jego bezprzedmiotowość, spowodowaną wycofaniem wniosku.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11. stycznia 2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 26.01.2022r.                                   

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Zastępca Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 152
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Bielskeij/Kaliskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2022 07:51:29
Data udostępnienia informacji: 12.01.2022 07:55:43
Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2022 07:51:29
Rejestr zmian