Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 12.01.2022r.

Nr OŚR.6131.594.2021.DS

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa

 

Działając zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1098, ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 05.01.2022r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RODŁO”, z siedzibą w Opolu przy ul. Nowowiejskiej 5, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce nr 245/6, a.m. 8, obręb Kolonia Gosławicka.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa zawiadamiam, że 
w dniu 09.02.2022r. w godz. 1200 – 1400  na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzewa, wnioskowanego do usunięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie  art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin drzew oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31.03.2022r.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 13.01.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organu.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 28.01.2022r

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 143
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu oględzin drzewa, dz. nr 245/6, k.m. 5, obreb Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 13.01.2022 07:11:18
Data udostępnienia informacji: 13.01.2022 07:14:54
Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2022 07:11:18
Rejestr zmian