Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole
    

Opole, dnia 20.06.2022 r.

UAB.6733.8.2022.AD


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że w dniu 20.06.2022 r. wydane zostało postanowienie nr UAB.6733.8.2022.AD o sprostowaniu oczywistej omyłki dotyczące sprawy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego:
przebudowa wraz z budową sieci gazowej n/c DN225/110/63 PE w rejonie ul. Domańskiego, na terenie działek 119, k.m. 26, obręb Półwieś, nr 4/1, 12/3, 17/1, 61/1, 18/1, k.m. 34, obręb Szczepanowice, oraz części działek nr  118, 125/2, 117,  km. 26, obręb Półwieś, nr 1/1, 28, k.m. 32, nr 19/1, 143, 59/2, 60/2, 61/2, 124/5, k.m. 34, obręb Szczepanowice w Opolu;

 

W związku z powyższym informuję o możliwości telefonicznego zapoznania się z treścią postanowienia w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 


z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 104
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.8.2022.AD z dnia 20.06.2022 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Amadeusz Duchnik
Osoba, która udostępnia informację: Amadeusz Duchnik
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022 14:40:03
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022 14:41:36
Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2022 14:40:03
Rejestr zmian