Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.285.2022.AP                                                                         Opole, dnia 30. czerwca 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego (wszczętego z urzędu w dniu 23.05.2022r.) w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gatunku miłorząb japoński przy ul. Szarych Szeregów 13 w Opolu (działka nr 1338, k.m. 22, obręb Gosławice), zgodnie z decyzją nr OŚR.6131.377.2018.AZ z dnia 29.10.2018r. Prezydenta Miasta Opola.

            Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 15.06.2022r. przez Komisję ds. zieleni miejskiej stwierdzono, że miłorząb japoński, stanowiący nasadzenie zastępcze, zachował żywotność po 3 latach od upływu terminu wskazanego w zezwoleniu, o czym świadczy jego dobry stan zdrowotny.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, pok. 320 w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ umorzy postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego, z uwagi na zachowanie, w wymaganym terminie, żywotności posadzonego drzewa.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30. czerwca 2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 15.07.2022r.                                                               

 

z up.Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 85
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Nazwa: obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Szarych Szeregów 13
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022 15:31:09
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022 15:35:55
Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 15:31:09
Rejestr zmian