Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 25.07.2022


UAB.6733.31.2022.KI


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 591/102, 762/152, k.m. 1, obręb Chmielowce, ul. Jedwabna w Opolu dla inwestycji:
budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa w rejonie ul. Jedwabnej w Opolu.

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpiła Pani Bożena Żurek, 45-475 Opole, ul. Orzechowa 31 działający z upoważnienia inwestora: PSG Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.


z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 79
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa w rejonie ul. Jedwabnej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Iżykowska
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Iżykowska
Data wytworzenia informacji: 25.07.2022 10:59:12
Data udostępnienia informacji: 25.07.2022 11:01:49
Data ostatniej aktualizacji: 25.07.2022 10:59:12
Rejestr zmian