Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 03.08.2022r.

OŚR.6131.410.2022.MD

 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

 

Działając zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa oraz w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2022r. poz. 916)

 zawiadamiam strony postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. miłorząb japoński, zrealizowanego na nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 48-50, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1340, obręb Gosławice, w przypadku gdy posadzone drzewo nie zachowało żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z wydaną decyzją nr  ŚR.6131.379.2018.EM z dnia 31.10.2018r. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania administracyjnego znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 Kpa, który stanowi, że strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu lub oględzin oraz ma prawo brać udział
w przeprowadzeniu dowodu i składać wyjaśnienia
, oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa który stanowi, że Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny,  tut. Organ zawiadamia, że w dniu 26.08.2022r. w godz. 900 – 1000 na ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny nasadzeń zastępczych na terenie przy ul. Szarych Szeregów w Opolu, w celu stwierdzenia zachowania jego żywotności.

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie  art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 03.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organu.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 18.08.2022r. 

 

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu  Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 219
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Szarych Szregów 48-50
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 03.08.2022 14:21:08
Data udostępnienia informacji: 03.08.2022 14:25:56
Data ostatniej aktualizacji: 03.08.2022 14:21:08
Rejestr zmian