Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 25. 08. 2022 r.

OSR.602.4.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola

o przystąpieniu do aktualizacji programu ochrony środowiska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021

na lata 2022-2025”

 

Wypełniając zapisy art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, ze zm.), w celu realizacji polityki ochrony środowiska i n f o r m u j ę o przystąpieniu do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 na lata 2022-2025. Projekt dokumentu porusza zagadnienia związane z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska na terenie miasta. Projekt Programu zawiera cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, ze zm.) i art. 39 ust. 1, w związku z art. 47 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029, ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021” na lata 2022-2025.

Z treścią projektu dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a także pozostałą dokumentacją w ww. sprawie można zapoznać się w terminie od 25.08.2022 r. do 15.09.2022 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Krawiecka 13, pok. 8, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 14:00,
    w pozostałych dniach tygodnia w godz. 7:30 – 15:30,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (jako załącznik do niniejszego obwieszczenia).

 

Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani w terminie do dnia 15.09.2022 r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
    Krawiecka 13, 45-018 Opole,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 8, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek 7:30 – 17:00 , piątek 7:30 – 14:00 , w pozostałych dniach tygodnia w godz. 7:30 – 15:30,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt APOŚ”.

 

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029, ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 25.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8/Krawiecka 13, oraz ogłoszenie w prasie.

                                                                                          Z up. Prezydenta Miasta                  

                                                                                                                 Sebastian Smoliński

                                                                                 Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 271
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji programu ochrony środowiska
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2022 14:42:09
Data udostępnienia informacji: 25.08.2022 09:39:49
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2022 09:34:39
Rejestr zmian