Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.300.2022.AP                                                     Opole, dnia 30. sierpnia 2022r.  

 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)– zwanej dalej kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna z terenu działki nr 1193/7, k.m. 20, obręb Gosławice (ul. Hubala 12d), w związku z wnioskiem z dnia 23.05.2022r. (data wpływu do tut. Organu dnia 24.05.2022r.) Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, strony postępowania (współwłaściciele ww. nieruchomości) mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13,  pok. 108  w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ odmówi udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30. sierpnia 2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  ul. Krawiecka 13.

 

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznegoogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 14.09.2022r.                                   

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 215
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu w/s wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Hubala 12d
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2022 13:40:42
Data udostępnienia informacji: 30.08.2022 13:44:52
Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2022 13:40:42
Rejestr zmian