Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 31.08.2022r.

OŚR.6131.344.2022.MD

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

że postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr geod. 149, k.m. 23 obręb: Gosławice (ul. Sosnkowskiego 40-42), w związku z wnioskiem nr W/EAII/2355/2022 z dnia 08.06.2022r. (data wpływu do Organu 09.06.2022r.) nie może zostać zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa., z uwagi na konieczność przedłożenia projektu planu nasadzeń zastępczych.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, który tut. Organ wyznacza do dnia 30 września 2022r., zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa, stronie służy prawo do w  niesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 31.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 15.09.2022r.

 

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu  Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 214
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o nowym terminie rozpatrzenia sprawy zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr geod. 149, k.m. 23 obręb: Gosławice (ul. Sosnkowskiego 40-42)
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 31.08.2022 13:15:43
Data udostępnienia informacji: 31.08.2022 13:21:21
Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022 13:15:43
Rejestr zmian