Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu: Marek Trejda
Adres do korespondencji : 45-015 Opole, ul. Rynek 1 A


 

Siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów: ul. płk Witolda Pileckiego 1 w Opolu

 


Telefon: 77 4438735 
e-mail: 
mrk@um.opole.pl 


WAŻNE!

Przyjmowanie konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej odbywa się w siedzibie Biura  po wcześniejszym umówieniu w następujące dni i godziny:

Dzień tygodniaGodziny przyjmowaniaMiejsce przyjmowania
poniedziałek8:00-15:30Siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów
wtorek8:00-15:30Siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów
środa8:00-15:30Siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów
czwartek15:00-17:00Dyżur w Punkcie Informacyjnym przy Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 w Opolu z udziałem studentów prawa UO. 
piątek8:00-14:00Siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 

Miejski Rzecznik Konsumentów nie  udziela porad i informacji prawnej oraz nie pdejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Biura.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką.


Rzecznik informuje, że od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

W związku z zapytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać konsumentom porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

O zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie  http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6792,upadlosc-konsumencka--poradnik.html

W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, II piętro, pok. 23,   tel. 77 / 4545088, fax: 77 / 4545089

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  lub zawodową  albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową .


Zadania oraz uprawnienia Rzecznika:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

 • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.

Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiebiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.


Uwaga!

Właściwość miejscowa rzecznika :

Z uwagi na fakt, iż Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu -realizując zadanie powiatu jakim jest "ochrona konsumentów" - Rzecznik  udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Miasta Opola.     

Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w ww. uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r..

Za mieszkańca powiatu / miasta na prawach powiatu uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium powiatu / miasta na prawach powiatu z zamiarem stałego pobytu.

Stanowisko takie prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie.

Nadto zameldowanie na pobyt stały powinno być traktowane jedynie jako jeden z dowodów wskazujących na przebywanie danej osoby na terenie powiatu/ miasta na prawach powiatu  z  zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w Starostwach Powiatowych właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

Roszczeń przedsiębiorców,

Ochrony danych osobowych                             

/ Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Uwaga: istnieje możliwość połączenia się z konsultantem Biura GIODO, obsługującym Infolinię – (22) 860 70 70. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45. adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, info: http://www.giodo.gov.pl /,

ochrony dóbr osobistych,

ochrony praw pacjentów NFZ,

/W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia, info: http://www.bpp.gov.pl /

ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).

W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych;
adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, info: www.rzu.gov.pl  /,

ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,

prawa pracy,

w sprawie sporów z organami administracji publicznej
/Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata/.


PYTANIA  I  ODPOWIEDZI

AKTUALNOŚCI  UOKiK

BEZPŁATNA  INFOLINIA  KONSUMENCKA

JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ TOWARU 

WZORY PISM i UMÓW

WYBRANE AKTY PRAWNE dot. ochrony konsumentów

PORADY  

SEZONOWE WYPRZEDAŻE

Użyteczne linki:

 1. Wykaz rzeczników konsumentów w woj. opolskim

 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

 3. Federacja Konsumentów  http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 4. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich  http://www.skp.pl

 5. Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl

 6. Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

 7. Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii http://www.ure.gov.pl

 8. Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl

 9. Arbiter Bankowy http://www.zbp.pl

 10. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl

 11. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu http://www.opole.wiih.gov.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 16963
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kost
Osoba, która udostępnia informację: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 06.10.2021 10:44:16
Data udostępnienia informacji: 06.10.2021 10:45:10
Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2023 09:07:27
Rejestr zmian