Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Zbożowej, obejmującej działki nr 45/59 i 45/61 z km 31 o łącznej pow. 1,4950ha, obręb Półwieś, KW OP1O/00089743/2.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu (Uchwała nr XXVII/401/12 Rady Miasta Opola z dnia 31.05.2012r.) przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 5P/U – przeznaczonym na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.811.000,00 zł + 23% VAT,   wadium: 181.100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr  312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 10 listopada 2022r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
    na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 10 listopada 2022r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków (w tym podatku VAT), związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu
w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek);
7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 424
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. ZBOŻOWEJ, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR 45/59 I 45/61 Z KM 31 O ŁĄCZNEJ POW. 1,4950HA, OBRĘB PÓŁWIEŚ, KW OP1O/00089743/2.
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2022 09:59:28
Data udostępnienia informacji: 15.09.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2022 09:24:00
Rejestr zmian