Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego Prezydent Miasta Opola zmienia warunki ogłoszonych I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Aleja Przyjaźni poprzez zmianę daty przetargów z dnia 23 listopada 2022r. na 17 stycznia 2023r. oraz wpłaty wadium i złożenia oświadczenia z dnia 18 listopada 2022r. na do dnia 11 stycznia 2023r.

1. Działki nr 2884 oraz 2873 o łącznej pow. 0,0918ha obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00079867/4, OP1O/00152769/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 200.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 20.000,00 zł.

 

 2. Działki nr 2885 oraz 2874 o łącznej pow. 0,0918ha obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00079867/4, OP1O/00152769/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 190.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 19.000,00 zł.

 

3. Działki nr 2886 oraz 2875 o łącznej pow. 0,0918ha obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00079867/4, OP1O/00152769/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 190.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 19.000,00 zł.

 

 4. Działki nr 2887 o pow. 0,0947ha obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00079867/4.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 190.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 19.000,00 zł.

 

5. Działki nr 2888 o pow. 0,0859ha obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00079867/4.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 170.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 17.000,00 zł.

 

Przetargi odbędą się w dniu 17 stycznia 2023 r.:

godz. 1000 (działka nr 2884 i 2873),

godz. 1030 (działka nr 2885 i 2874),

godz. 1100 (działka nr 2886 i 2875),

godz. 1130 (działka nr 2887),

godz. 1200 (działka nr 2888).

w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 11 stycznia. 2023r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej
    o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 11 stycznia. 2023r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek);
7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte
w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 374
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU W REJONIE UL. ALEJA PRZYJAŹNI - ZMIANA TERMINU PRZETARGU
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 06.10.2022 11:27:01
Data udostępnienia informacji: 11.10.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2022 08:43:19
Rejestr zmian