Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Zakładowej, obejmującej działki nr 337/1, 337/18 i 337/19 o łącznej pow. 0,5282ha z km 6, obręb Zakrzów, KW OP1O/00068270/2, OP1O/00096594/4.

Wyposażenie w urządzenia komunalne: sieć energetyczna, kanalizacja deszczowa.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 570.000,00 zł,  

wadium: 57.000,00 zł.

Aktualnie sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym podatku. W przypadku, gdy na dzień sprzedaży nieruchomość przeznaczona będzie pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień zbycia.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (uchwała nr LXVI/1248/18 RMO z dnia 5.07.2018 r.) ww. nieruchomość położona jest w strefie aktywności gospodarczej 17.5.P. Wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg ogranicza się do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich, ponieważ działki nie stanowi samodzielnej działki budowlanej ze względu na brak dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie  Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A. 

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

1. Złożenia do dnia 29 kwietnia 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

2Wniesienia do dnia 29 kwietnia 2022 r. wadium wyżej podanej  wysokości  na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg  zobowiązany  jest  do dokonania  pełnej  wpłaty  kwoty  osiągniętej w przetargu (ewentualnie należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na  własność przed zawarciem umowy  notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (pl. Wolności 7/8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/45 11 832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte  w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 584
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ZAKŁADOWEJ (DZ. NR 337/1, 337/18 I 337/19, KM 6, OBR. ZAKRZÓW)
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która udostępnia informację: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 25.02.2022 11:46:53
Data udostępnienia informacji: 28.02.2022 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2022 09:15:24
Rejestr zmian