Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego
w Opolu przy:

  1. ul. 1 Jagiellonów 42 - parter o pow. 183,86 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 14 pomieszczeń.

Lokal w dostatecznym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania. W lokalu jest piec piekarniczo – węglowy.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 2290, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00074762/3

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – piekarnia.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 13,00 zł netto + 23%VAT, wadium 2 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 11.15 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 06 maja 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
 i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 06 maja 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

W lokalu wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów i dyskontów.

Umowa najmu ww. lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro,

tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

 

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy, Opole ul. Ozimska 19, IX piętro, tel. 77/44-35-742 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700. piątek w godz. 730 – 1400.

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
od adresem:
www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 248
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Jagiellonów 42
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022 16:00:02
Data udostępnienia informacji: 12.04.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2022 00:00:44
Rejestr zmian