Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Zaprasza do udziału w I rokowaniach

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

  1. ul. Grunwaldzkiej 2-4 o pow.14,66 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 31/13 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00058057/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu 
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł  netto + 23%VAT zaliczka:  210,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, w garażu znajduje się stara instalacja elektryczna
(bez napięcia) oraz kanał.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- pokrycie dachowe do uszczelnienia,

- uzupełnienie tynków, spękań wraz z malowaniem,

- regulacja bramy garażowej wraz z malowaniem.

Garaż  znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 2 - 4  w Opolu. Wjazd do garażu od strony ulicy Grunwaldzkiej w Opolu.

  1. ul. Grunwaldzkiej 3a o pow. 23,60 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu 
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł  netto + 23%VAT zaliczka:  290,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- wymienia zabezpieczenia kanału technicznego,

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 a w Opolu.

  1. ul. Grunwaldzkiej 3a o pow. 26,00 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu 
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT zaliczka:  300,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3a w Opolu.

Na dzień 22 września 2021 r., na dzień 1 grudnia 2021 r. oraz na dzień 23 lutego 2022 r. został wyznaczony termin I, II oraz III przetargu, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

  1. ul. Plebiscytowej 16 o pow.14,30 m2 garaż nr 3

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT zaliczka:  170,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

  1. ul. Plebiscytowej 16 o pow.14,04 m2 garaż nr 2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu 
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT  zaliczka: 180,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna bez napięcia.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej,

- malowanie ścian i dachu z blachy falistej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

  1. ul. Plebiscytowej 24 o pow.15,19 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 43/22 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT  zaliczka:  190,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym, wyposażony instalację elektryczną.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa, obita blachą – stan dobry,

- tynki wewnętrzne – stan dobry,

- posadzka betonowa, samopoziomująca – stan dobry,

- brak wentylacji,

- stop drewniany kryty papą – stan zadowalający.

Garaż znajduje się w ciągu budynku usługowo – garażowym przy ul. Plebiscytowej 24 w Opolu. Wjazd do garażu od ulicy Prusa w Opolu.

  1. ul. Reymonta 27 o pow.15,12 m2 garaż nr 5

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 8/12 z km 53, obręb Opole,  KW OP1O/00106199/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu 
z III przetargu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT  zaliczka:  200,00 zł

Garaż w dość dobrym stanie technicznym,  brak jest instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa w kolorze pomarańczowym– stan dobry – do konserwacji,

- dach kryty papą kwalifikuje się do konserwacji - uszczelnienia – stan zadawalający,

- tynki wewnętrzne z licznymi ubytkami, zawilgocone oraz spękane – stan dostateczny – kwalifikuje się do wymiany,

-posadzka betonowa – stan dość dobry.

Garaż znajduje się w ciągu 8 garaży za budynkiem przy ul. Reymonta 27 w Opolu.
Wjazd do garażu od strony ulicy Reymonta 27 w Opolu przez bramę.

Na dzień 29 czerwca  2021 r., na dzień 1 grudnia 2021 r. oraz na dzień 23 lutego 2022 r. został wyznaczony termin I, II oraz III przetargu, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19,  tel. 77/44 35 749
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400

Rokowania odbędą się w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do rokowań zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 06 maja 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania  - garaż przy ul………… w Opolu” pisemnego zgłoszenia zawierającego m.in. dane oferenta, proponowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m 2 garażu. Zgłoszenie winno zawierać również pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 06 maja 2022 r. zaliczki w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330. Potwierdzenie wpłaty zaliczki należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesiona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Zaliczka wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
tel. 77 44 35 742
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pllub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w części
lub w całości oraz zamknięcia rokowań.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 438
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I rokowania na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022 16:09:41
Data udostępnienia informacji: 07.04.2022 16:11:52
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2022 16:13:21
Rejestr zmian