Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 64a, zlokalizowanego na parterze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i ganku
o łącznej pow. 68,28m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 24/21 z km 32
o pow. 0,1060ha, obręb Szczepanowice, KW OP1O/00129973/6, niezbędnego do racjonalnego korzystania
z lokalu. Do lokalu przynależą: komórka oznaczona na inwentaryzacji nr 20 o pow. 3,40m² oraz piwnica oznaczona na inwentaryzacji nr 02 o pow. 4,96m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie indywidualne.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 5.1.M – strefa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 320.000,00 zł; w tym cena lokalu: 246.272,00 zł,
cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (25,09%): 73.728,00zł;

wadium:  32.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja. 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 20 maja 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut.  Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

 2. Wniesienia do dnia 20 maja  2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra,          od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz  wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd  Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30
(pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu - Referat Czynszów i Windykacji, ul. Ozimska 19 pok. 919,
tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte  w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 498
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 (WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA REMONTU) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ 64A.
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2022 15:19:07
Data udostępnienia informacji: 22.04.2022 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 22.04.2022 08:00:02
Rejestr zmian