Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy Rynku 32, zlokalizowanego na II piętrze budynku, składającego się z pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki o łącznej pow. 22,82m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 102/10 z km 44 o pow. 0,0233ha, obręb Opole,    KW  OP1O/00001681/9, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie - c.o. miejskie.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście II - Centrum” w Opolu (Uchwała Nr XXXVI/379/08 RMO z dnia 25.09.2008r.) teren, na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem 8U/MW – usługi oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 2337/94 z dnia 12.10.1994r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000,00 zł; w tym cena lokalu: 165.801,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (3,83%): 4.199,00 zł; wadium:  17.000,00 zł.

UWAGA: Cena osiągnięta w przetargu za nabycie na własność ww. lokalu mieszkalnego, z uwagi na zabytkowy charakter budynku, w którym jest usytuowany, zostanie obniżona o 30%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani  są do:

  1. Złożenia do dnia 22 czerwca.2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej
    o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2.  Wniesienia do dnia 22 czerwca 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30
(pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu - Referat Czynszów i Windykacji, ul. Ozimska 19 pok. 919,
tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 999
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 (WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA REMONTU) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY RYNKU 32
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2022 11:28:59
Data udostępnienia informacji: 20.05.2022 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2022 11:37:23
Rejestr zmian