Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Częstochowskiej obejmującej działki nr 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 i 82/24 o łącznej pow. 0,8114ha z km 5, obręb Kolonia Gosławicka, KW OP1O/00078359/3, OP1O/00077494/4.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz (w ulicy Częstochowskiej).

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.800.000,00 zł + 23% VAT,  

wadium: 180.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka – obwodnica w Opolu (Uchwała nr XXII/383/16 RMO z dnia 28.01.2016r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U – tereny przeznaczone na usługi oraz symbolem 4U/Z – tereny przeznaczone na usługi i zieleń.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1.Złożenia do dnia 6 września.2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

2.    Wniesienia do dnia 06 września 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega  zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na własność przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetarguwe wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek);7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 702
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24 O ŁĄCZNEJ POW. 0,8114HA Z KM 5, OBRĘB KOLONIA GOSŁAWICKA, KW OP1O/00078359/3, OP1O/00077494/4
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 23.06.2022 12:49:11
Data udostępnienia informacji: 24.06.2022 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2022 08:55:10
Rejestr zmian