Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali znajdujących się w budynku przy ul. 1 Maja 19, 19of na sprzedaż niesamodzielnego lokalu nr 10 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. 1 Maja 19, 19of, zlokalizowanego na III piętrze budynku, składającego się z pokoju oraz z WC zlokalizowanego na klatce schodowej o łącznej pow. 15,04m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 52/4 i 52/5 z km 49 o pow. 0,0303ha, obręb Opole, KW  OP1O/00062255/9, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie – piece kaflowe.

W księdze wieczystej KW OP1O/00062255/9 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność gruntowa na działce 52/4 mapa 49 polegająca na prawie przejazdu i przechodu bramą wjazdową budynku mieszkalnego w Opolu przy ulicy 1-go Maja 19 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz najemców lokali, garaży i użytkowników działek nr 52/5 km 49, nr 52/6 i 49/6 km 49 objętych KW nr 75926, nr 52/2 km 49 objętej KW nr 42158, NR 49/5 MAPA 49 objętej KW nr 79551, NR 49/1 MAPA 49 objętej KW nr 8844.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Budynek usytuowany przy ul. 1 Maja 19, 19of  w Opolu został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego, decyzją nr 2160/87 z dnia 30.04.1987.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście III” w Opolu (Uchwała Nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28.01.2010r.) teren, na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem 19 MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75.000,00 zł; w tym cena lokalu: 73.095,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (1,58%): 1.905,00 zł; wadium:  7.500,00 zł.

 UWAGA: Cena osiągnięta w przetargu za nabycie na własność ww. lokalu mieszkalnego, z uwagi na zabytkowy charakter budynku, w którym jest usytuowany, zostanie obniżona o 30%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. o godz. 10 30 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani  są do:

  1. Złożenia do dnia 07 września 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
    i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2. Wniesienia do dnia 07 września 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego przedkłada do zawarcia aktu notarialnego zaświadczenie o samodzielności powiększonego lokalu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 pok. 919, tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 182
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 19, 19OF NA SPRZEDAŻ NIESAMODZIELNEGO LOKALU NR 10
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2022 12:48:54
Data udostępnienia informacji: 05.08.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2022 11:36:19
Rejestr zmian