Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza III przetarg ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. G. Zapolskiej 47 w Opolu.

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garażu położonego w Opolu przy:

 1. Gabrieli Zapolskiej 47 o pow. 19,82 m2

 

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 18/1 z km 54, obręb Opole,  KW OP1O/00000649/6

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,70 zł netto + 23%VAT      wadium  200,00 zł

Garaż w dostatecznym stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa - kwalifikuje się do remontu,

- tynki wewnętrzne – do wyrównania oraz pomalowania,

- posadzka lastryko – stan dostateczny,

- okno w ścianie bocznej – do renowacji.

Garaż  znajduje w ciągu budynku mieszkalno – usługowo – garażowym przy ul. Gabrieli Zapolskiej 47 w Opolu. Wjazd do garażu od strony ul. 1 Maja  w Opolu.

Umowa najmu ww. garażu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Przetarg ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych położonych
w budynku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 47 w Opolu ze względu na fakt, iż garaż znajduje się w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Na dzień 8 czerwca 2022 r. oraz na dzień 13 lipca 2022 r. został ogłoszony I i II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaż zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19,   tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek
w godz. 730 – 1400.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Opola  – ul. Ozimska 19, IX piętro pok. nr 916.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:
 2. Złożenia do dnia 01 września 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
  ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
  w tut. Wydziale).
 3. Wniesienia do dnia 01 września 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
  i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

 

3.Złożenia do dnia 01 września 2022 r. - Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 dokumentów potwierdzających własność lub umowę najmu.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
 IX piętro, tel. 77 44 35 742 w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę
w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z oferty.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 410
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: III przetarg ustny ograniczony
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 18.08.2022 12:09:18
Data udostępnienia informacji: 18.08.2022 12:12:13
Data ostatniej aktualizacji: 18.08.2022 12:09:18
Rejestr zmian