Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

 1. Plebiscytowej 16 o pow.14,30 m2 garaż nr 3

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,20 zł netto + 23%VAT      wadium  170,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

 

 1. Plebiscytowej 16 o pow.14,04 m2 garaż nr 2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,20 zł netto + 23%VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna bez napięcia.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej,

- malowanie ścian i dachu z blachy falistej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

 1. Plebiscytowej 24 o pow.13,44 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 43/22 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 8,40 zł netto + 23%VAT      wadium  190,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym, w garażu brak jest wentylacji a instalacja elektryczna ma odcięte zasilenia.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa – blaszana, uchylna – stan dobry,

- tynki wewnętrzne – stan dobry,

- posadzka betonowa, lekko spękana – stan dostateczny,

- dach – kryty blachą trapezową – stan dobry.

Garaż znajduje si w ciągu budynku usługowo – garażowym przy ul. Plebiscytowej 24 w Opolu. Wjazd do garażu od strony ul. B. Prusa w Opolu.

 

 1. Grunwaldzkiej 2-4 o pow.14,66 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 31/13 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00058057/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,20 zł  netto + 23%VAT      wadium  210,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, w garażu znajduje się stara instalacja elektryczna
(bez napięcia) oraz kanał.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- pokrycie dachowe do uszczelnienia,

- uzupełnienie tynków, spękań wraz z malowaniem,

- regulacja bramy garażowej wraz z malowaniem.

Garaż  znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 2 - 4  w Opolu. Wjazd do garażu od strony ulicy Grunwaldzkiej w Opolu.

 

 1. Grunwaldzkiej 3a o pow. 23,60 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,20 zł  netto + 23%VAT      wadium  290,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- wymienia zabezpieczenia kanału technicznego,

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 a w Opolu.

 

 1. Grunwaldzkiej 3a o pow. 26,00 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,20 zł netto + 23%VAT      wadium  300,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3a w Opolu.

Na dzień 13 lipca 2022 r. wyznaczono termin I przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, tel. 77/44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek
w godz. 730 – 1400

Przetargi odbędą się w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 11.30 w Urzędzie Miasta Opola –   ul. Ozimska 19, IX piętro pok. nr 916.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 23 września 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
  ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
  w tut. Wydziale).
 2. Wniesienia do dnia 23 września 2022 r.. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
  i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
IX piętro, tel. 77 44 35 742 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pllub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 202
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: II przetarg ustny nieograniczony na ustelenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 garaży położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 02.09.2022 10:40:38
Data udostępnienia informacji: 02.09.2022 10:42:52
Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2022 10:43:19
Rejestr zmian