Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

 1. Dambonia 10 o pow.16,50 m2 garaż nr 7

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/1 z km 34, obręb Szczepanowice,  KW OP1O/00145401/4

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT      wadium  250,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa metalowa dwuskrzydłowa,

- dach kryty papą, stan zadawalający – do miejscowej naprawy i konserwacji,

- tynki wewnętrzne malowane do odnowienia,

- posadzka betonowa miejscowo spękana,

- wentylacja – otwory w suficie.

Garaż znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Dambonia 10 w Opolu.

 1. Dambonia 10 o pow.16,50 m2 garaż nr 12

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/1 z km 34, obręb Szczepanowice,  KW OP1O/00145401/4

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT      wadium  240,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa metalowa dwuskrzydłowa,

- dach kryty papą, stan zadawalający – do miejscowej naprawy i konserwacji,

- tynki wewnętrzne malowane do odnowienia,

- posadzka betonowa miejscowo spękana,

- wentylacja – otwory w suficie.

Garaż znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Dambonia 10 w Opolu.

 1. 1 Maja 56A o pow.18,22 m2 garaż nr 17

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 11/44 z km 74, obręb Opole,  KW OP1O/00081700/7

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT      wadium  260,00 zł

Garaż w zadawalającym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia prac remontowych w zakresie konserwacji papowego pokrycia dachowego, wymiany drewnianej bramy garażowej oraz naprawy instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. 1 Maja 56 A w Opolu.

 1. Piastowskiej 21 B o pow.16,18 m2 garaż nr 2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 72/1 z km 50, obręb Opole,  KW OP1O/00080262/3

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł  netto + 23%VAT      wadium  230,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym. W garażu należy wykonać remont w zakresie pokrycia dachowego oraz rynny i naprawy lub wymiany bramy wjazdowej.

Garaż  nr 2 znajduje przy ul. Piastowskiej 21 B Opolu.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, tel. 77/44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek
w godz. 730 – 1400

Przetargi odbędą się w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Opola –   ul. Ozimska 19, IX piętro pok. nr 916.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 23 września 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
  ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
  w tut. Wydziale).
 2. Wniesienia do dnia 23 września 2022 r.. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
  i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

 

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
IX piętro, tel. 77 44 35 742 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pllub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 336
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 02.09.2022 10:44:09
Data udostępnienia informacji: 02.09.2022 10:46:07
Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2022 10:46:16
Rejestr zmian