Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Odrzańskiej, obejmującej działkę nr 287/9 o pow. 1,3054ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00071490/4.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa (w ulicy Odrzańskiej), słupy energetyczne na przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu (Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29.01.2015r.), przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10P – tereny przeznaczone na obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz infrastrukturę techniczno-elektroenergetyczną (funkcja podstawowa) oraz pod usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw, usługi administracji, usługi oświaty, usługi opieki zdrowotnej i usługi obsługi komunikacji (funkcja uzupełniająca). Na terenie przedmiotowej nieruchomości usytuowana jest część stanowiska archeologicznego nr 44.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.210.000,00 zł + 23% VAT,      wadium: 121.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r.: godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Opola – sala nr 312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 21 lutego 2024r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 21 lutego 2024r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

 

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 680
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 287/9 O POW. 1,3054HA, OBRĘB GROTOWICE, KW OP1O/00071490/4
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2023 12:23:30
Data udostępnienia informacji: 06.12.2023 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2024 09:36:44
Rejestr zmian