Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA 

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

 1. Kośnego 19-29 – garaż nr 7 o pow. 16,10 m2

Garaż w średnim stanie technicznym.

Garaż nr 7 znajduje się w ciągu garaży przy ul. Kośnego 19-29 w Opolu.

 

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 50/24, km. 45 obręb Opole, KW OP1O/00080584/6

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium 220,00 zł.

 

 1. Katowicka 36-46 - garaż nr 7  o pow. 16,63  m2

Garaż w dobrym stanie technicznym, w garażu brak jest wentylacji oraz instalacji elektrycznej:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa – stan zadowalający, wymaga konserwacji,

- dach betonowy, kryty papą – stan zadowalający, wymaga konserwacji,

- tynki wewnętrzne – stan zadowalający -  wymaga pomalowania – odświeżenia,

- posadzka betonowa – stan zadowalający – występują drobne nierówności.

 

Oznaczenie geodezyjne: dz. Nr 111/10, km.47, obręb Opole, KW OP1O/00078264/0

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium 230,00 zł.

 

 1. Oleska 19 - garaż nr 1  o pow. 16,10 m2

Garaż w zadowalającym stanie technicznym.

Garaż nr 1 znajduje się przy ul. Oleskiej 19 w Opolu.

 

Oznaczenie geodezyjne: dz. Nr 131/5, km.21, obręb Opole, KW OP1O/00078911/1

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium 210,00 zł.

 

 1. Plebiscytowej 16 o pow.14,04 m2 garaż nr 2

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna bez napięcia.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej,

- malowanie ścian i dachu z blachy falistej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy
ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,80 zł netto + 23%VAT, wadium  180,00 zł.

 

 1. Grunwaldzkiej 3a o pow. 26,00 m2

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3a
w Opolu.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 16/4 z km 45, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,80 zł netto + 23%VAT, wadium  350,00 zł.

 1. Grunwaldzkiej 3a o pow. 23,60 m2

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- wymiana zabezpieczenia kanału technicznego,

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3a
w Opolu.

 

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 16/4 z km 45, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,80 zł netto + 23%VAT, wadium  250,00 zł.

 1. Grunwaldzkiej 2-4 o pow. 14,66 m2 , garaż nr 1

Garaż w średnim stanie technicznym, w garażu znajduje się instalacja stara elektryczna (bez napięcia) oraz kanał.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- pokrycie dachowe do uszczelnienia,

- uzupełnienie tynków i spękań wraz z malowaniem,

- regulacja bramy garażowej wraz z malowaniem.

Garaż znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 2-4 w Opolu. Wjazd do garaży od ulicy Grunwaldzkiej w Opolu.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 31/13 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00058057/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,80 zł netto + 23%VAT, wadium  180,00 zł.

 

Przetargi odbędą się w dniu 07 lutego 2024 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Opola  – ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol – sala nr 034.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 02 lutego 2024 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
  ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol (stanowisko nr 37) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne w tut. Wydziale).
 2. Wniesienia do dnia 02 lutego 2024 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
  i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Umowy najmu ww. garaży zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1
tel. 77/44-61-168, 77/44-61-169 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy, ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol (stanowisko nr 37), tel. 77/54-11-322, 77/54-11-338
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 314
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem garaży połozonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 23.01.2024 13:36:33
Data udostępnienia informacji: 23.01.2024 13:40:12
Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2024 13:40:23
Rejestr zmian