Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

 1. Dmowskiego - o pow. 16,20 m2

Garaż w dostatecznym stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa – stan dostateczny,

- posadzka betonowa – niewielkie ubytki – stan zadawalający,

- ściany murowane, otynkowane – stan zadawalający,

- dach z płyt korytkowych, kryty papą – drobne nieszczelności – stan zadawalający,

- instalacja elektryczna – do sprawdzenia,

- brak wentylacji grawitacyjnej – otwory w tylnej ścianie.

Dojazd do garażu od strony ul. 1 Maja 79 (Hotel „Weneda”). Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. Dmowskiego.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 112/27, km. 47 obręb Opole, KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium 230,00 zł.

 1. Grunwaldzkiej 2-4 - o pow. 17,36  m2

Garaż w dobrym stanie technicznym.

Oznaczenie geodezyjne: dz. Nr 31/12, km.45, obręb Opole, KW OP1O/00080328/4

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium 250,00 zł.

 1. Bonczyka 23 - garaż nr 3  o pow. 16,50 m2

Garaż w średnim stanie technicznym.

Do garażu wchodzi się przez stalową bramę dwuskrzydłową zamykaną na kłódkę.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- wrota stalowe kwalifikują się do remontu, malowania;

- w garażu na ścianach ubytki tynku,

- dach o konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem,

- pozostałości instalacji elektrycznej bez napięcia.

 Dojazd do garażu od strony ul. Wrocławskiej między budynkami 20 i 18.

Oznaczenie geodezyjne: dz. Nr 30/15, km.41, obręb Opole, KW OP1O/00111728/5

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium 240,00 zł.

 

 

 

 1. Wrocławskiej 50 o pow.17,25 m2 garaż nr 1

Garaż w dobrym stanie technicznym.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 46/2 z km 24, obręb Opole,  KW OP1O/00142100/3

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT, wadium  250,00 zł

Przetargi odbędą się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Opola  – ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol – sala nr 034.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 16 lutego 2024 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
  Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol (stanowisko nr 37) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne w tut. Wydziale).
 2. Wniesienia do dnia 16 lutego 2024 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
  i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Umowy najmu ww. garaży zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1
tel. 77/44-61-168, 77/44-61-169 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy, ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol (stanowisko nr 37), tel. 77/54-11-322, 77/54-11-338
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 324
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 garaży położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 01.02.2024 07:48:52
Data udostępnienia informacji: 01.02.2024 07:52:23
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2024 07:52:36
Rejestr zmian