Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 64a, zlokalizowanego na parterze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, pomieszczenia gospodarczego(kotłownia) i ganku o łącznej pow. 68,28m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (23,64%) obejmującego dz. nr 24/21 z km 32 o pow. 0,1060ha, obręb Szczepanowice, KW OP1O/00129973/6, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Do lokalu przynależą: komórka nr 20 o pow. 3,40m² oraz piwnica nr 02 o pow. 4,96m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie indywidualne.

Dla lokalu wydane jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 5.1.M – strefa mieszkaniowa.

Na dzień 05.12.2023r. wyznaczono termin I przetargu ustnego nieograniczonego, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 324.000,00 zł;      wadium:  33.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2024r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 203, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani  są do:

  1. Złożenia do dnia 20 marca 2024r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej
    o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2. Wniesienia do dnia 20 marca 2024r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 i 104, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu ul. płk. Witolda Pileckiego 1, pok. 206,  tel. 77/4461168-169. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

 

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 338
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 (WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA REMONTU) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ 64A
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 13.02.2024 13:08:55
Data udostępnienia informacji: 15.02.2024 09:20:54
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2024 09:23:01
Rejestr zmian