Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali znajdujących się w budynku przy ul. ks. Norberta Bonczyka 23, na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 7 o pow. 10,50m2 położonego na II piętrze budynku  wraz z wc o pow. 1,13m2 położonym na poddaszu oraz przynależną piwnicą nr 7 o pow. 7,78m2, położonego w Opolu przy ul. ks. Norberta Bonczyka 23, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale procentowym 3,36% obejmującego dz. nr 30/13 z km. 41 o pow. 0,0210ha, obręb Opole, KW OP1O/00112628/1, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa.

Budynek mieszkalny przy ul. ks. Norberta Bonczyka 23 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie” w Opolu (Uchwała Nr LXXI/828/06 Rady Miasta Opola z dnia 12.10.2006r.) teren, na którym położona jest ww. działka oznaczony jest symbolem 14MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego przedkłada do zawarcia aktu notarialnego zaświadczenie o samodzielności powiększonego lokalu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14.000,00 zł; wadium:  1.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 203, Rynek 1A, Opole.  PRZETARG ODWOŁANY.

 

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

  1. Złożenia do dnia 21 marca 2024r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2. Wniesienia do dnia 21 marca 2024r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

 

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 i 104, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu ul. płk. Witolda Pileckiego 1, pok. 206,  tel. 77/4461168-169. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

 

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 164
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KS. NORBERTA BONCZYKA 23, NA SPRZEDAŻ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NR 7 PRZY UL. KS. NORBERTA BONCZYKA 23 - ODWOŁANY
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2024 14:31:43
Data udostępnienia informacji: 21.02.2024 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2024 09:12:16
Rejestr zmian