Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję18 listopada 2022, Zawiadomienie SKO o wydanej decyzji nr SKO.40.2438.2022.li z dnia 8.11.2022r.30 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.16.2022.MP dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia w obrębie ulic: Prószkowska, Leśne Wzgórze oraz Winogronowa 29 listopada 2022, obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. S.Grota Roweckiego 4-11 w Opolu24 listopada 2022, OŚR.6131.420.2022.DS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa, dz. nr 23/42, k.m. 48, obręb Opole10 listopada 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę22 listopada 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola znak: ITGK-RIk.7001.1.2022 z dnia 22.11.2022 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu "Aktuzalizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Opola."22 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.46.2022.KI dla inwestycji: budowa farmy PV o mocy do 1 MWp oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z drogą wewnętrzną22 listopada 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.403.2022.MKA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew na nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 18-20 i nałożenie warunku wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 6 szt. drzew17 listopada 2022, Decyzja nr DOŚ-RG.7440.8.2022.KM z dnia 17.11.2022 r., wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego, zatwierdzajaca "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inzynierskiech dla Zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa-Opole"18 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.45.2022.LM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 83/4, 122 k.m. 14, dz. nr 12 k.m. 16 obręb GROSZOWICE, w rejonie ul. Dunikowskiego w Opolu18 listopada 2022, Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji17 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.51.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr. 297/58, 96, 300/57 k.m.3 obręb Wrzoski, w rejonie ul. Królewskiej w Opolu16 listopada 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA zawiadomienie o zebranym materiale dowodowych OŚR.6131.538.2022.BŻD 16 listopada 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew OŚR.6131.635.2022.BŻD16 listopada 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.15 listopada 2022, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jana Bytnara Rudego 4, 5, 6 w Opolu, dz. nr 9/4, k.m. 23, obręb Gosławice15 listopada 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych15 listopada 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administarcyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych15 listopada 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych15 listopada 2022, OŚR.6131.648.2022.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew, dz. nr 1316 i 1193/7, obręb Gosławice10 listopada 2022, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu10 listopada 2022, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu08 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.49.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek/ki nr 444/153, 554/229, 392/221, 390/221, 388/222, 386/223, 384/225, 382/226, 380/227, 378/228, 376/229 k.m.2, 4 obręb Wrzoski, w rejonie ul. Wrocławskiej w Opolu08 listopada 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.433.2022.MKA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba płacząca na nieruchomosci przy pl. Teatralnym 6-7 07 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.44.2022.LM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 1899/243 k.m. 1 obręb WINÓW, w rejonie ul. Leśne Wzgórze w Opolu07 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.47.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 55/2, 101/3, k.m. 30 obręb Półwieś, w rejonie ul. Wspólnej w Opolu07 listopada 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.48.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 83 k.m. 5 obręb Półwieś, w rejonie ul. Spokojnejw Opolu04 listopada 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu