Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 lutego 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji28 lutego 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej28 lutego 2022, Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie23 lutego 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 245/6, k.m. 8, obreb Kolonia Gosławicka22 lutego 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu10 lutego 2022, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.40.3249.2021.li o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6733.42.2018.AW z dnia 18.08.2021r. dla inwetsycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na terenie dz. nr 112/20k.m. 47 obręb Opole18 lutego 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ulica Partyzancka III” w Opolu18 lutego 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu18 lutego 2022, Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Opola oraz przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko15 lutego 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP nr UAB.6733.3.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa11 lutego 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.46.2021.KI dla inwestycji: budowa kompleksu budynków - Komisariat II Policji, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i Policyjna Izba Dziecka KWP w Opolu07 lutego 2022, obwieszczenie o zawieszeniu postępowania09 lutego 2022, obwieszczenie o zebraniu wustarczających materiałow do wydania decyzji WZ dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolnostojącego14 lutego 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulcp dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej przy ul. Świerkli10 lutego 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej04 lutego 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew04 lutego 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji03 lutego 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji