Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 marca 2022, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przyu ul.Nowowiejskiej 531 marca 2022, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Chełmskiej 26, Witosa 10, 20, Bielskiej 56, Kaliskiej 1215 marca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej nr 127/22 z dn. 15.03.2022r. pozwolenie na budowę sortowni odpadów przy ul. Podmiejskiej 6930 marca 2022, obwieszczenie PMO dot. nowego terminu załatwienia srawy wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Szrych Szeregów30 marca 2022, o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Zapolskiej 28-3631 marca 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Chabrów 10-5031 marca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.3.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5 MPa ul. Brzoskwiniowa, Krzanowicka w Opolu25 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji odmawiającej23 marca 2022, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury23 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP nr UAB.6733.9.2022.KK dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania zespołu 3 budynków jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Kolorowej, Pastelowej, Nad Stawem w Opolu23 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ulcp na terenie dz. nr 337/35 k.m. 6 obręb Zakrzów, ul. Zakładowa w Opolu dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c DN 90 PE do 0,5 MPa22 marca 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu deczyji ULICP dla inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV 22 marca 2022, Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczcyh przy ul. Zapolskiej21 marca 2022, Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu21 marca 2022, Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie21 marca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego nr UAB.6733.4.2022.KK dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c 110PE na dz. nr 883/1, 857/3, 857/4, 857/2 k.m. 14, obr. Zakrzów, ul. Ligudy w Opolu17 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.8.2022.AD o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa wraz z budową sieci gazowej n/c DN225/110/63 PE w rejonie ul. Domańskiego 16 marca 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzew zrealizowanego na nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 12A w Opolu16 marca 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych przy ul. S. Grota Roweckiego 13-14 w Opolu16 marca 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzew, zrealizowanego na nieruchomości przy ul. Hubala 4 w Opolu15 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 956, k.m. 14 obręb Zakrzów, 22/4, k.m. 22, obręb Opole, 12/12, k.m. 23, obręb Opole, ul. Budowlanych w Opolu dla inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu zakończonym stacją gazową redukcyjno-pomiarową 14 marca 2022, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzen zastępczych14 marca 2022, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - Przebudowa polderu Żelazna11 marca 2022, obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Zapolskiej 28-3614 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pt.: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Stara Droga i Azaliowej w Opolu14 marca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.106.2020.PL w dniu 14.03.202209 marca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. grab pospolity, dz. nr 1316, k.m. 21, obręb Gosławice09 marca 2022, Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z materiałem w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul.Przylesie 1-9 i 11 08 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.5.2022.KI dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipcowej w Opolu08 marca 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malina II” w Opolu08 marca 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malina I” w Opolu08 marca 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski IV” w Opolu07 marca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania o nałożeniu ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego na nieruchomości przy ul. 1 Maja 147 - 149A 04 marca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych na nieruchomości przy ul. Niemodlińskiej 42 04 marca 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żerkowice II” w Opolu04 marca 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu03 marca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ULICP nr UAB.6733.4.2022.KK dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c 110PE przy ul. Korneckiego w Opolu03 marca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Jankowskiego 8-28 w Opolu 03 marca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 01 marca 2022, obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego nr UAB.6733.48.2021.AD dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wod-kan na dz. nr 2337/2 i 2585/2 k.m.2, obr. Czarnowąsy w Opolu