Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389), podaje się do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (dalej: projekt aktualizacji PGN).

Aktualizacja PGN jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla którego przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (dalej: RDOŚ w Opolu), organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że realizacja postanowień zmiany dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na powyższe, pismem z dnia 26 kwietnia 2022r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do  RDOŚ w Opolu z wnioskiem o opinię, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN. RDOŚ w Opolu, pismem nr WOOŚ.411.4.7.2022.MO z dnia 12 maja 2022r., stwierdził, że dla aktualizacji PGN brak jest przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja PGN związana jest z dodaniem zadania pn: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi”.

Mając na uwadze powyższe, Prezydent Miasta Opola, jako organ opracowujący projekt aktualizacji PGN, zgodnie z art. 47 wyżej cytowanej ustawy, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola: http://www.bip.um.opole.pl/ (Obwieszczenia) oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

 Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 230
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 maja 2022r. w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Węgrzyn
Osoba, która udostępnia informację: Marcin Węgrzyn
Data wytworzenia informacji: 13.05.2022 11:16:49
Data udostępnienia informacji: 13.05.2022 11:21:02
Data ostatniej aktualizacji: 13.05.2022 11:25:26
Rejestr zmian