Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 maja 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa27 maja 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin, dot. wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 1193/7, k.m. 20, obręb Gosławice31 maja 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice II" w Opolu30 maja 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej26 maja 2022, obieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. przy ul. Chełmskiej 26, Witosa 10, 20, Bielskiej 56, Kaliskiej 12 w Opolu16 maja 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 maja 2022r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola24 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. J.Kani 3 bc i przeprowadzeniu oględzin 24 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia naliczonej opłaty za usunięcie drzew i o nałozenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastepczych na nieruchomości przy Pl. Teatralnym 8-9 i 10-11 24 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul.Fabrycznej 22-36 i przeprowadzeniu oględzin 24 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku nasadzeń zastępczych ul. Ozimska 62-68, Kani 3bc i przeprowadzeniu oględzin24 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku nasadzeń ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac i przeprowadzeniu oględzin 23 maja 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji UAB.6730.467.2021.KK dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 25/12 k.m.1 obręb Sławice, ul. Opolska w Opolu 23 maja 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych19 maja 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr 1034/33, k.m. 3, obręb Grudzice, wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na dz. nr 1032/30, 1289/27, 1290/27, 2600/11, 2600/12, k.m. 3, obręb Grudzice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego/Jana Brzechwy w Opolu, dot. sprawy nr UAB.6730.494.2021.KI19 maja 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr 1034/33, k.m. 3, obręb Grudzice, wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na dz. nr 1032/30, 1289/27, 1290/27, 2600/11, 2600/12, k.m. 3, obręb Grudzice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego/Jana Brzechwy w Opolu, dot. sprawy nr UAB.6730.493.2021.KI19 maja 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr 1034/33, k.m. 3, obręb Grudzice, wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na dz. nr 1032/30, 1289/27, 1290/27, 2600/11, 2600/12, k.m. 3, obręb Grudzice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego/Jana Brzechwy w Opolu, dot. sprawy nr UAB.6730.492.2021.KI19 maja 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr 1034/33, k.m. 3, obręb Grudzice, wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na dz. nr 1032/30, 1289/27, 1290/27, 2600/11, 2600/12, k.m. 3, obręb Grudzice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego/Jana Brzechwy w Opolu, dot. sprawy nr UAB.6730.491.2021.KI19 maja 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr 1034/33, k.m. 3, obręb Grudzice, wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na dz. nr 1035/33, 1032/30, 1289/27, 1290/27, 2600/11, 2600/12, k.m. 3, obręb Grudzice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego/Jana Brzechwy w Opolu, dot. sprawy nr UAB.6730.490.2021.KI19 maja 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr 1034/33, k.m. 3, obręb Grudzice, wraz z rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na dz. nr 1035/33, 1032/30, 1289/27, 1290/27, 2600/11, 2600/12, k.m. 3, obręb Grudzice przy ul. Stanisława Wyspiańskiego/Jana Brzechwy w Opolu, dot. sprawy nr UAB.6730.489.2021.KI18 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.17.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazu 63PE śr/c do 0,5MPa przy ul. Aroniowej i Lipcowej w Opolu19 maja 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych18 maja 2022, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa przy ul. Nad Stawem16 maja 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej16 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazu 90PE, 63PE śr/c do 0,5MPa przy ul. Zygmunta Starego w Opolu12 maja 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 maja 2022r. w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko13 maja 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski III" w Opolu 11 maja 2022, Obwieszczenie PMO o zebraniu materiałów niezbędnych do wydanie decyzji w sprawie dot. budowy farmy fotowoltaicznej, obręb Czarnowąsy w Opolu.09 maja 2022, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych dot. OŚR.6131.409.2017.EM09 maja 2022, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych dot. OŚR.6131.367.2018.EM10 maja 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę06 maja 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonanai nasadzeń zastępczcyh przy Pl. Teatralnym06 maja 2022, obwieszczenie PMO o zebranym materiale dowodowym dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. Chabrów 10-50 w Opolu06 maja 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów IIa” w Opolu04 maja 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 1355, k.m. 11, obręb Zakrzów04 maja 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na dz. nr 543/18, k.m. 12, obręb Zakrzów.05 maja 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publcznego nr UAB.6733.08.2022.AD05 maja 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu na nieruchomości przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowa 10-26