Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 listopada 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.136.2023.MKA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie dwóch wierzb płaczących przy ul. Wiejskiej 163 A-D i uzależnieniu zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych 5 szt. drzew. 29 listopada 2023, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6730.293.2022.AD o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 283/14, 284/14, 285/14, 286/14, 292/18, 294/18, 462/12 km. 9, obręb Czarnowąsy, w Opolu.29 listopada 2023, Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. dla: budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1081, km 74, obręb Opole, ul. Rejtana29 listopada 2023, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. dla: budowa sieci elektroenergetycznej 15kV oraz 0,4 kV na dz. nr 88/38, km 57, obręb Opole, ul. Chłodnicza29 listopada 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.331.2023.MKA o wydaniu decyzji o odmowie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jawor przy ul. Norwida 8-10 27 listopada 2023, obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6733.41.2023.AD o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania elektrycznego infrastruktury monitoringu oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z słupami aluminiowymi z oświetleniem na terenie dz. nr 1/4, 1/11, 1/72, k.m. 1 obręb Groszowice21 listopada 2023, decyzja ZRID nr 4/23 z 17.11.2023r.20 listopada 2023, OŚR.6131.553.2023.BŻD20 listopada 2023, Obwieszenie PMO o wydaniu decyzji o ULICP nr UAB.6733.40.2023.KI dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV i linii kablowej 15kV i 0,4kV w rejonie ul. Lipcowej w Opolu20 listopada 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji - budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia 160PE, 225PE do 10 kPa na terenie części działek nr: 540, obręb ZAKRZÓW oraz 1/42, 1/44, 1/46, 1/45, k.m.19, obręb OPOLE, ul. Chabrów w Opolu.17 listopada 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.549.2023.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku nasadzenia zastępczego przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D 13 listopada 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.349.2023.MKA o udzieleniu zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk kłujący przy ul. Pużaka 34A i nasadzeniu zastępczym 13 listopada 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa10 listopada 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa przyul. Koszyka 19a-d, 23a-b, 25 a-c w Opolu09 listopada 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Siennej, obręb Chmielowice03 listopada 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opolao wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. klon zwyczajny na nieruchomości przy ul. Chabrów 94-100 w Opolu 03 listopada 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych02 listopada 2023, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo – rowerowej w Opolu”