Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 15.02.2023


UAB.6733.7.2023.JM


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 988 k.m. obręb GROTOWICE, ul. Miedziana w Opolu dla inwestycji:
budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 90PE do 10 kPa przy ulicy Miedzianej

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił: Paweł Szmondrowski działający z upoważnienia inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 160
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.7.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek/ki nr 988 obręb Grotowice, w rejonie ul. Miedzianej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Jeremiasz Moneta
Osoba, która udostępnia informację: Jeremiasz Moneta
Data wytworzenia informacji: 15.02.2023 09:57:38
Data udostępnienia informacji: 15.02.2023 09:59:42
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023 09:57:38
Rejestr zmian